Szkolenie: Raportowanie w SAP EPM Add-in

Czas trwania: 2 dni

Cena: 2 000 PLN netto / uczestnik

Zakres szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • Logowanie i połączenia raportu EPM Add-in
  • Omówienie menu w dodatku EPM Add-in
  • Omówienie panelu bocznego
 2. Tworzenie i edycja raportów EPM Add-in
  • Tworzenie i edycja raportów za pomocą panelu EPM. Omówienie zakładek „EPM – edytor raportów”
  • Selektor elementów – omówienie sposobu wyboru elementów widocznych na raporcie
 3. Wprowadzanie, zapisywanie i blokowanie danych
 4. Opcje dodatku EPM Add-in
  • Opcje arkusza – główne opcje dla raportowania
  • Opcje kontekstu – wyświetlanie kontekstu, blokada kontekstu, ulubione konteksty
  • Opcje użytkownika – indywidualne ustawienia danego użytkownika
  • Opcje wyświetlania poleceń – elementy wyświetlane w menu na zakładce EPM
  • Tworzenie elementów lokalnych (LocalMember)
  • Formatowanie dynamiczne
 5. Uprawnienia do elementów – omówienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem i dostępem do danych
 6. Funkcje EPM – omówienie najważniejszych funkcji EPM przydatnych w procesie raportowania

Warunki

 1. Minimalna liczba uczestników wynosi 3 osoby.
 2. Szkolenie odbywa się na środowisku i sprzęcie (laptopy) Klienta, po zapewnieniu z odpowiednim wyprzedzeniem dostępu do środowiska szkoleniowego prowadzącemu ze strony SmartCon.
 3. Szkolenie może być przeprowadzone w siedzibie SmartCon.
 4. Szkolenie przeprowadzane jest w formie warsztatów praktycznych, co oznacza, że uczestnicy tworzą i edytują raporty SAP EPM add-in.