Raportowanie ESEF Plug&Play – AMANA XBRL Tagger

Raportowanie ESEF Plug&Play – AMANA XBRL Tagger

ESEF (European Single Electronic Format) jest ogólnounijnym formatem sprawozdawczości elektronicznej, który służy standaryzacji informacji w sprawozdaniach finansowych począwszy od 2020 r. Odpowiednie raporty iXBRL lub XHTML są tworzone przy użyciu specjalnego oprogramowania z certyfikatem "XBRL Certified Software”, takiego jak AMANA XBRL Tagger lub AMANA Disclosure Management System SmartNotes. Dzięki oferowanemu przez nas, łatwemu w użyciu…
Read more