Raportowanie ESEF Plug&Play – AMANA XBRL Tagger

5 listopada, 2020

14:00 - 15:00

Webinar [w języku polskim]

05112020

ESEF (European Single Electronic Format) jest ogólnounijnym formatem sprawozdawczości elektronicznej, który służy standaryzacji informacji w sprawozdaniach finansowych począwszy od 2020 r. Odpowiednie raporty iXBRL lub XHTML są tworzone przy użyciu specjalnego oprogramowania z certyfikatem "XBRL Certified Software”, takiego jak AMANA XBRL Tagger lub AMANA Disclosure Management System SmartNotes.

Dzięki oferowanemu przez nas, łatwemu w użyciu oprogramowaniu, posiadającemu certyfikat XBRL, możemy błyskawicznie przygotowywać raporty zgodne z ESEF. Bez konieczności uruchamiania projektu wdrożeniowego oraz wiedzy informatycznej możemy oznaczyć tagami dowolny raport. XBRL Tagger, narzędzie desktopowe, pozwala odczytać dane w dowolnym formacie oraz oznaczać pozycje wg dowolnej taksonomii. W prosty sposób możemy przypisać poszczególne tagi taksonomii ESEF do odpowiednich pozycji sprawozdania finansowego. Możliwość wczytania dowolnego dokumentu MS Word, PDF, HTML lub InDesign zapewnia szybką i łatwą obsługę procesu tagowania XBRL. Po oznaczeniu dokumentu tagami, mapa przypisań może być łatwo przeniesiona na następny rok.

Na webinarium przedstawimy nasze rozwiązanie do tagowania raportów wyposażone w funkcję automatycznego tagowania opartą o sztuczną inteligencję (AI) opracowaną przez firmę AMANA, co znacznie upraszcza i przyspiesza tworzenie raportów ESEF.

Comments are closed.