Zarządzanie Projektami IT

Zarządzanie Projektami IT

Z doświadczeń projektowych zespołu SmartCon oraz opinii naszych Klientów związanych z wdrażaniem aplikacji BI wynika, że główne czynniki sukcesu projektów to przede wszystkim:

 • Współpraca zespołu projektowego Klienta z zespołem Dostawcy rozwiązania
 • Precyzyjne określenie wymagań dla systemu
 • Zapobieganie niekontrolowanym kastomizacjom systemu będących poza zakresem projektu oraz dążenie do upraszczania istniejących procesów

W opracowaniu podejścia do wdrożenia wykorzystujemy przede wszystkim:

 • Nasze doświadczenia i sprawdzone praktyki ze zrealizowanych projektów wraz z sugestiami naszych Klientów
 • Standardy zarządzania projektami, w tym metodykę PMBoK “Project Management Body of Knowledge” Project Management Institute oraz brytyjską metodykę Prince2, Organization of Government Commerce
 • Zasady zarządzania projektami pochodzące z podejść adaptacyjnych, w tym metodyki SCRUM.

Na jakość naszego podejścia do realizacji projektu wpływają następujące elementy:

 • Posiadamy w firmie SmartCon bazę wiedzy w aplikacji Mantis, która pozwala naszym konsultantom na szybkie znalezienie rozwiązania problemów technicznych, które pojawiały się na poprzednich projektach. Dotyczy to również szablonów projektowych i formatek wspierających zarządzanie projektem
 • Nasi konsultanci są przeszkoleni w metodyce realizacji projektów w ramach programu szkolenia obejmującego wszystkie aspekty realizacji projektów: począwszy od definiowania zakresu projektu, poprzez harmonogramowanie, zarządzanie ryzykami projektu, komunikację oraz techniki adaptacyjne pracy na projekcie. Szkolenia realizowane były przez firmę InvestProfit oraz Mandarine Project Partners
 • Nasi konsultanci posiadają certyfikację Profesjonalnych Kierowników Projektów

Nasi konsultanci to eksperci w obszarze finansów i zagadnień związanych z konsolidacją sprawozdań finansowych. Zatrudniamy konsultantów legitymujących się zdanym egzaminem ACCA, poświadczających szeroką wiedzę z zakresu zagadnień finansowych przedsiębiorstwa.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Do naszych wiodących usług można zaliczyć:

 • Wdrożenia systemów raportowania statutowego
 • Wdrożenia systemów planowania i budżetowania
 • Wdrożenia systemów raportowania zarządczego
 • Usługi doradcze i audyty
 • Integrację danych

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach i usługach - zapraszamy do kontaktu.