Wdrożenia Systemów IT

Wdrożenia Systemów IT

W obszarze, w którym SmartCon posiada unikatowe kompetencje, czyli w rozwiązaniach w zakresie konsolidacji finansowej, SmartCon doradza Klientom przy wyborze właściwego procesu oraz metodologii konsolidacji, co następnie przekładane jest na wdrażaną platformę aplikacyjną.

SmartCon posiada unikatowe na rynku polskim doświadczenie przy wdrażaniu najlepszych rozwiązań wspomagających procesy budżetowania i raportowania.

Gwarantujemy Klientom bezproblemowe wdrożenie poczynając od fazy projektowania, a kończąc na oddaniu systemu do użytkowania. Zarządzanie projektem oparte jest na podziale całości prac na poszczególne fazy projektu, z których każda posiada ściśle identyfikowalne rezultaty przedstawiane Klientowi. Podejście to zapewnia pełniejszą kontrolę nad statusem projektu przez Klienta oraz pozwala na zminimalizowanie ryzyka opóźnień.

SmartCon wspomaga rozwiązywanie niestandardowych potrzeb Klientów poprzez dostarczenie dedykowanych rozwiązań informatycznych, zbudowanych według wymagań Klienta.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Do naszych wiodących usług można zaliczyć:

  • Wdrożenia systemów raportowania statutowego
  • Wdrożenia systemów planowania i budżetowania
  • Wdrożenia systemów raportowania zarządczego
  • Usługi doradcze i audyty
  • Integrację danych

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach i usługach - zapraszamy do kontaktu.