Konsulting

Wsparcie procesów finansowych

W zakresie kontrolingu jesteśmy w stanie zaprojektować proces planowania i raportowania zarządczego, zaczynając od dokonania analizy potrzeb informacyjnych kierownictwa różnego szczebla, a także przedstawienia własnych propozycji, poprzez identyfikację żródeł wymaganych danych, aż do zaprojektowania formy i zawartości okresowego sprawozdania zarządczego. Cały proces będzie również opisany w czasie, z przedstawieniem niezbędnych interakcji z raportowaniem statutowym. Opiszemy również odpowiedzialność konkretnych osób i komórek organizacyjnych w zakresie dostarczania i przetwarzania danych. Proces taki zostanie odpowiednio udokumentowany w formie podręcznika (manuala) planowania i raportowania. Na życzenie, możemy asystować przy pierwszym procesie planistycznym i raportowym według opracowanych zasad.

Efektywnym narzędziem w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem jest Zrównoważona Karta Wyników. Tradycyjnie odpowiedzialność za ten proces jest alokowany w obszarze finansów, a w szczególności kontrolingu. Choć znaczenie i wpływ tej koncepcji wykracza szeroko poza finanse i obejmuje całą organizację. Jesteśmy w stanie wspomóc organizację przede wszystkim w zakresie zaprojektowania Zrównoważonej Karty Wyników (opracowanie mierników zgodnych z obowiązującą strategią korporacyjną, przypisanie odpowiedzialności za mierniki do osób bądź jednostek organizacyjnych, zaprojektowanie procesu zbierania i komunikowania wartości mierników). Sama realizacja jest już zazwyczaj domeną wewnętrzną organizacji, ponieważ jest to normalny element zarządzania, który nie może być realizowany przez osobę spoza organizacji.

Chętnie wspomożemy w zakresie rachunkowości, a w szczególności w problemach związanych z konsolidacją sprawozdań finansowych oraz z wdrożeniem i zastosowaniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Opieramy się tu na naszym doświadczeniu w firmach doradczych i audytorskich oraz na wdrażaniu aplikacji wspierających ten obszar.

Jesteśmy w stanie wesprzeć organizację w zakresie zarządzania finansami. Możemy zaprojektować procesy zarządzania finansami w grupie kapitałowej, a w szczególności centralizację zarządzania finansami (planowanie i realizację przepływów finansowych między jednostkami w grupie kapitałowej, koordynowane przez scentralizowany zespół). Centralizacja zarządzania finansami jest bardzo efektywnym narzędziem w obniżaniu kosztów finansowych oraz zwiększa kontrolę Centrali nad jednostkami operacyjnymi.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Do naszych wiodących usług można zaliczyć:

  • Wdrożenia systemów raportowania statutowego
  • Wdrożenia systemów planowania i budżetowania
  • Wdrożenia systemów raportowania zarządczego
  • Usługi doradcze i audyty
  • Integrację danych

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach i usługach - zapraszamy do kontaktu.