SAP

Systemy IT

SAP

SAP Financial Consolidation - aplikacja do zaawansowanej konsolidacji statutowej. Pozwala poświęcić maksimum czasu na analizy i strategie inwestycyjne. SAP Financial Consolidation umożliwia dokonywanie wielu fuzji i przejęć uwzględniając wielowalutowość oraz różnice w standardach rachunkowości.

 • Redukuje czas i koszty cyklu zamknięcia okresu sprawozdawczego, bez utraty kontroli nad danymi
 • Pozwala podejmować lepsze i szybsze decyzje na podstawie dokładnych danych
 • Wzmacnia relacje inwestorskie poprzez prezentowanie transparentnych danych

SAP Business Planning and Consolidation - aplikacja do planowania i konsolidacji finansowej na potrzeby kontrolingu. Dzieki jej pomocy można szybko zrealizować proces planowania finansowego i operacyjnego, skrócić znacząco czas cyklu budżetowego oraz zamknięcia ksiąg, zapewniając z jednej strony zgodność z standardami rachunkowści, a z drugiej dostarczając niezbędne informacje do podejmowania trafnych decyzji zarządczych.

SAP Profitability Cost Management - aplikacja do analizy rentowność produktów oraz zarządzania kosztami na bazie analizy miejsca ich powstawania.

 • Identyfikuje najbardziej dochodowych klientów i produkty
 • Uruchamia różne scenariusze rentowności oparte o wiele zmiennych
 • Dostarcza jasny obraz czynników kosztowych w organizacji

SAP Business Objects - pakiet aplikacji służących do graficznej prezentacji danych finansowych i operacyjnych.

 • Zapewnia szybki i intuicyjny dostęp do istotnych informacji zlokalizowanych w różnych źródłach danych
 • Umożliwia podejmowanie świadomych i szybkich decyzji w oparciu o rzetelne i rzeczywiste dane biznesowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Do naszych wiodących usług można zaliczyć:

 • Wdrożenia systemów raportowania statutowego
 • Wdrożenia systemów planowania i budżetowania
 • Wdrożenia systemów raportowania zarządczego
 • Usługi doradcze i audyty
 • Integrację danych

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach i usługach - zapraszamy do kontaktu.