Oracle

Systemy IT

Oracle Hyperion EPM

Oracle Hyperion Planning – aplikacja Hyperion Planning to scentralizowane, internetowe rozwiązanie do planowania, tworzenia budżetu i prognozowania integrujące procesy planowania finansowego i operacyjnego. System Hyperion Planning zapewnia pełny wgląd w działalność biznesową i obrazuje wpływ tej działalności na efekty finansowe firmy dzięki ścisłej integracji modeli planowania finansowego i operacyjnego. Oprogramowanie umożliwia efektywną implementację w zakresie planowania i budżetowania, udostępniając jednocześnie platformę do przyszłego rozwoju i automatycznej integracji procesów biznesowych.

Oracle Hyperion Financial Management – moduł dostarczający aplikację wielowymiarową do wykonywania konsolidacji finansowej oraz obsługi wszystkich czynności operacyjnych związanych z procesem raportowania statutowego grupy kapitałowej. Oprogramowanie Oracle Hyperion Financial Management postrzegane jest jako jedno z najlepszych rozwiązań wspierających procesy konsolidacji finansowej. Narzędzie to analogicznie do modułu Oracle Hyperion Planning wykorzystuje aplikację WWW do komunikacji z użytkownikami końcowymi oraz repozytorium relacyjne implementujące logikę aplikacji wielowymiarowej.

Oracle Hyperion Essbase - wielowymiarowa baza danych Hyperion Essbase, będąca motorem OLAP, który w roku 2005 został uznany przez magazyn Information Age za jeden z dziesięciu najbardziej wpływowych projektów informatycznych w latach 1990-2000 obok takich marek jak Google, Intel Pentium, Linux, standard XML itd. Aplikacje zbudowane w oparciu o Hyperion Essbase są doskonale adaptowalne i zarządzalne w całości przez użytkowników biznesowych. Takie podejście pozwala znacząco ograniczyć koszty wewnętrzne. Hyperion Essbase może być dowolnie skalowalny i rozwijany razem z rozwojem spółki, stanowiąc jednocześnie podstawę do budowy Hurtowni Danych.

Oracle Business Intelligence - to rozwiązanie dla działów sprawozdawczości do tworzenia, zarządzania i dostarczania precyzyjnie sformatowanych raportów. System oferuje wysoce skalowalny serwer raportowania klasy Enterprise, który generuje i dostarcza raporty z wielu źródeł danych, w wielu formatach poprzez wiele kanałów dystrybucji. Nowoczesne i bogate środowisko do tworzenia kwerend i analiz ad hoc wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na szybkie otrzymywanie logicznych informacji z wielu źródeł, możliwych do przeglądania w środowisku Web.

Oracle Financial Data Quality Management – dedykowany moduł dostarczający interfejs umożliwiający przepływ danych z źródłowych systemów transakcyjnych do aplikacji przeznaczenia Oracle Hyperion Planning. Ponadto narzędzie dostarcza łatwy interfejs do zarządzania mapowaniami metadanych oraz szereg reportów związanych z procesem przepływu danych od źródła do przeznaczenia.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Do naszych wiodących usług można zaliczyć:

  • Wdrożenia systemów raportowania statutowego
  • Wdrożenia systemów planowania i budżetowania
  • Wdrożenia systemów raportowania zarządczego
  • Usługi doradcze i audyty
  • Integrację danych

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach i usługach - zapraszamy do kontaktu.