Konsolidacja Finansowa

Konsolidacja Finansowa

Rozumiemy specyfikę oraz potrzeby raportowe w przedsiębiorstwie. W naszym podejściu łączymy ofertę dostępnych narzędzi technologicznych dedykowanych do indywidualnych potrzeb Klienta z naszym doświadczeniem merytorycznym wyniesionym z wielu lat pracy w obszarach sprawozdawczości oraz kontrolingu międzynarodowych spółek.

Jesteśmy pierwszym w Polsce dostawcą kompleksowych rozwiązań dla konsolidacji finansowej, z których korzystają największe organizacje w Polsce i w Europie.

Nasze rozwiązania budujemy w oparciu o system Oracle Hyperion Financial Management oraz SAP Financial Consolidation.

Oferujemy również aplikację SMARTCON FINANCIAL CONSOLIDATION dostarczając klientom jedno z najbardziej zaawansowanych na rynku narzędzi służących do raportowania oraz konsolidacji finansowej grup kapitałowych. Jest to kompletne rozwiązanie dzięki któremu dowolne grupy kapitałowe – zarówno te niewielkie, jak i te liczące setki konsolidowanych podmiotów, mogą w całości przeprowadzać proces konsolidacji finansowej oraz generować w dowolnej formie sprawozdania finansowe.

Z naszych rozwiązań do konsolidacji finansowej korzysta wielu Klientów, w tym największe grupy kapitałowe w Polsce: AGORA, CYFROWY POLSAT, INTEGER.PL, PELION, PGE, PGNIG, PKN ORLEN, PZU.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Do naszych wiodących usług można zaliczyć:

  • Wdrożenia systemów raportowania statutowego
  • Wdrożenia systemów planowania i budżetowania
  • Wdrożenia systemów raportowania zarządczego
  • Usługi doradcze i audyty
  • Integrację danych

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach i usługach - zapraszamy do kontaktu.