Rozwiązania

Inteligentne rozwiązania IT dla finansów

Naszą misją jest dostarczanie rozwiązań maksymalizujących użyteczność technologii informatycznych w całości procesów planowania, analizy oraz raportowania informacji finansowych oraz operacyjnych dla przedsiębiorstw.

SmartCon oferuje rozwiązania informatyczne dla działów finansów, kontrolingu, sprawozdawczości. Nasze kompetencje i doświadczenia obejmują:

 • Pakiet EPMA (m.in. planowanie, konsolidację sprawozdań finansowych, raportowanie statutowe)
 • Pakiety raportowe (n.p. sprawozdawczość zarządcza, raportowanie operacyjne)
 • Hurtownie danych oraz Bazy wielowymiarowe
 • Activity Based Costing
 • Analizy marż
 • Karty wyników (Scorecard)
 • Zarządzania ryzykiem operacyjnym

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Do naszych wiodących usług można zaliczyć:

 • Wdrożenia systemów raportowania statutowego
 • Wdrożenia systemów planowania i budżetowania
 • Wdrożenia systemów raportowania zarządczego
 • Usługi doradcze i audyty
 • Integrację danych

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach i usługach - zapraszamy do kontaktu.