Energa

Energa

SmartCon rozbudowuje aplikacje planistyczne działające w Energa S.A. Wdrożenie obejmuje następujące obszary funkcjonalne:

  • Planowanie i budżetowanie dla Energa Obrót S.A.
  • Planowanie i budżetowanie dla obszaru IT Grupy Energa
  • Integracja z systemem SAP i aplikacjami Oracle Hyperion

Funkcjonalności w każdym z obszarów będą realizowane przez poszczególne moduły i aplikacje systemu Oracle Hyperion.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Do naszych wiodących usług można zaliczyć:

  • Wdrożenia systemów raportowania statutowego
  • Wdrożenia systemów planowania i budżetowania
  • Wdrożenia systemów raportowania zarządczego
  • Usługi doradcze i audyty
  • Integrację danych

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach i usługach - zapraszamy do kontaktu.