Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat SA jest operatorem największej płatnej, cyfrowej platformy satelitarnej w Polsce. Dzięki projektowi wdrożenia narzędzi Oracle Hyperion Planning oraz Oracle Hyperion Financial Management realizowanemu przez SmartCon, Cyfrowy Polsat może efektywnie realizować procesy budżetowe i prognostyczne oraz sprawozdawczość statutową w Spółkach Grupy CP. Wdrożone rozwiązanie umożliwia również elastyczne rozszerzanie systemu o nowe Spółki wchodzące do Grupy CP.

Projekt: Wdrożenie rozwiązania informatycznego wspierającego procesy planowania, budżetowania i konsolidacji finansowej oraz raportowania zarządczego w oparciu o Oracle Hyperion Planning oraz Financial Management.

Kluczowe wyzwania dla Projektu:

 • Brak efektywnego wsparcia informatycznego dla procesów budżetowania oraz sprawozdawczości skonsolidowanej
 • Duża zmienność modeli budżetowych
 • Dynamiczne poszerzanie Grupy CP o nowe Spółki

Główne korzyści dla klienta:

 • Ustrukturalizowanie i zautomatyzowanie procesów planowania/budżetowania i konsolidacji, a także uproszczenie zbierania danych i generowania raportów oraz ogólne przyspieszenie procesu raportowania grupowego
 • Zwiększenie kontroli jakości danych zasilanych do systemu Oracle Hyperion
 • Możliwość dołączania nowych Spółek do systemu bez jego istotnej przebudowy

Dlaczego SmartCon:

 • Bliska współpraca między pracownikami CP a zespołem wdrożeniowym SmartCon
 • Realizacja na życzenie CP funkcjonalności, które standardowo nie są dostępne w oprogramowaniu Oracle Hyperion
 • Duże doświadczenie zespołu wdrożeniowego SmartCon w zakresie realizacji projektów budżetowania i konsolidacji finansowej z wykorzystaniem narzędzi Oracle Hyperion
 • Wystarczająca liczba konsultantów wdrożeniowych zapewniająca sprawne i pozbawione ryzyka wdrożenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Do naszych wiodących usług można zaliczyć:

 • Wdrożenia systemów raportowania statutowego
 • Wdrożenia systemów planowania i budżetowania
 • Wdrożenia systemów raportowania zarządczego
 • Usługi doradcze i audyty
 • Integrację danych

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach i usługach - zapraszamy do kontaktu.