BZWBK

Bank Zachodni WBK

Konsultanci SmartCon wspólnie z Obszarem Rozwoju Systemów Banku, przeprowadzili w Banku Zachodnim WBK SA czwartą fazę wdrożenia aplikacji zbudowanej z wykorzystaniem pakietu Oracle Hyperion w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Realizacja projektu pozwoliła na istotną optymalizację procesu planowania i kontroli wykonania budżetu kosztów osobowych.

Na tym etapie projektu rozbudowano moduł Hyperion Planning, wykorzystano również moduły raportowe pakietu Oracle Hyperion Business Intelligence Plus. Projekt był prowadzony przez zespół projektowy Banku, składający się z pracowników Obszaru Rozwoju Systemów oraz pracowników Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Firma SmartCon była odpowiedzialna za rozwój aplikacji w modułach Oracle Hyperion oraz Oracle Data Integrator.

Projekt miał na celu usprawnienie procesu planowania i kontroli wykonania budżetu kosztów osobowych Banku na każdym szczeblu zarządzania. Wdrożenie obejmowało system wspomagający zarządzanie budżetem wynagrodzeń wszystkich jednostek organizacyjnych Banku.

Aplikacja oparta na Oracle Hyperion pozwala użytkownikom Banku Zachodniego WBK na sprawne zarządzanie procesem planowania, wprowadzenie i modyfikację budżetu wynagrodzeń dla każdego poziomu struktury organizacyjnej, a także na budżetowanie odgórne („top-down”) oraz planowanie oddolne („bottom-up”) kosztów osobowych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Do naszych wiodących usług można zaliczyć:

  • Wdrożenia systemów raportowania statutowego
  • Wdrożenia systemów planowania i budżetowania
  • Wdrożenia systemów raportowania zarządczego
  • Usługi doradcze i audyty
  • Integrację danych

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach i usługach - zapraszamy do kontaktu.